Mirosław Szaraniec

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny Mirosław Szaraniec

Specjalista w zakresie oceny i analizy stanu ekonomiczno-prawnego przedsiębiorstw lub przedsięwzięć gospodarczych oraz utrzymania względnie odzyskania płynności finansowej przedsiębiorstw

• Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

• Odbył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), rachunkowości i finansów (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zarządzania i organizacji (Instytut Zarządzania w Warszawie), finansowania projektów Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

• Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań układowych i upadłościowych w których pełnił funkcje syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora oraz zarządcy przymusowego.

• W 2009r otrzymał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

• Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

• Prowadzi kancelarię doradcy restrukturyzacyjnego w Krakowie.

Specjalizacja:

  • analizy, opinie i wyjaśnienia w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
  • usługi doradcze dla podmiotów zagrożonych niewypłacalności lub już niewypłacalnych.
  • usługi doradcze i ochrona interesów wierzycieli podmiotów niewypłacalnych.
  • doradztwo w zakresie wyboru właściwego kierunku restrukturyzacyjnego, możliwości sądowej i pozasądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz konkretnych czynności zmierzających do ich sanacji.
  • reprezentacja w negocjacjach z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.
  • kontraktowe zabezpieczenie interesów podmiotów gospodarczych na wypadek zagrożenia niewypłacalnością.
  • reprezentacja procesowa w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego: ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków.