Łukasz Fijał

Adwokat

Adwokat Łukasz Fijał

Specjalista w zakresie prawa cywilnego

• Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

• Ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po czym uzyskał wpis na listę adwokatów.

• Uznany specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa własności przemysłowej oraz prawa cywilnego.

• Praktykuje również z powodzeniem obronę w sprawach karnych. Prowadzi kancelarię adwokacką w Myślenicach.

Specjalizacja:

  • doradztwo i reprezentacja w zakresie sukcesji praw (prawo spadkowe, następstwo prawne),
  • regulacje prawne w zakresie przywracanie stanu własności i ochrona posiadania,
  • przygotowywanie i negocjacje umów z zakresu prawa cywilnego (obsługa zobowiązań),
  • regulacje prawne w zakresie prawa własności intelektualnej (nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej),
  • obsługa prawna nieruchomości, w szczególności ustalanie stanów prawnych, rewindykacja przejętego i znacjonalizowanego mienia nieruchomego lub pozyskiwanie odszkodowań za przejęte nieruchomości, naruszenia posiadania,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
  • obsługa procesowa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Kancelaria adwokacka w Myślenicach (32-400), ul. Orkana 8.