Krzysztof Seweryn

Adwokat

Adwokat Krzysztof Seweryn

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego

• Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

• Legitymujący się wszechstronnym przygotowaniem do wykonywania zawodu prawnika przez pomyślne złożenie egzaminów : sędziowskiego (1974), radcy prawnego (1976), rzecznika patentowego (1981).

• W 1995 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

• Ekspert z zakresu prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, obrotu papierami wartościowymi oraz umów w obrocie gospodarczym.

• Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w obsłudze prawno-gospodarczej i prawno-podatkowej przedsiębiorców.

• Prowadzi kancelarię adwokacką w Krakowie.

Specjalizacja:

  • ogólna obsługa prawna podmiotu gospodarczego (przedsiębiorstw prowadzonych w formule prawnej spółek prawa handlowego, spółek osobowych, spółdzielni lub przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o indywidualną działalność gospodarczą),
  • przygotowywanie i negocjacja kontraktów i umów w obrocie gospodarczym,
  • obsługa spółek kapitałowych i osobowych w zakresie regulacji praw korporacyjnych,
  • obsługa prawna konkretnych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji,
  • doradztwo i obsługa w zakresie prawa papierów wartościowych,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
  • obsługa procesowa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • dochodzenie rozszczeń,
  • obrona interesów podatników w sprawach karnoskarbowych.

Kancelaria adwokacka w Krakowie (30-039), ul. Józefitów 10/7.