Henryk Gurbiel

Doradca podatkowy, księgowy

Doradca podatkowy, księgowy Henryk Gurbiel

Specjalista w usługach księgowych i doradztwa podatkowego

• Legitymuje się świadectwem kwalifikacyjnym dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

• Doradca podatkowy wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

• Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych, w szczególności dla podmiotów gospodarczych oraz w reprezentacji stron w postępowaniach podatkowych.

• Prezes Zarządu Henryk Gurbiel spółka doradztwa podatkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej w sprawach podatkowych oraz świadczącej usługi pełnej księgowości.

Specjalizacja:

  • obsługa księgowa - pełny zakres,
  • przygotowywanie wzorców księgowań zdarzeń,
  • część ekonomiczna wniosków,
  • analiza ekonomiczna wartości firmy na podstawie ksiąg rachunkowych,
  • opracowywanie projektowanych kosztów i przychodów do przygotowania planów restrukturyzacji,
  • przepływy finansowe,
  • wnioski pomocowe - część ekonomiczna,
  • bieżące doradztwo podatkowe.

Henryk Gurbiel Spółka doradztwa podatkowego Sp. z o.o. (KRS 000832697) reprezentowana przez Prezesa Zarządu Henryka Gurbiela z siedzibą w Krakowie (31-209) ul. Gen. Fieldorfa-Nila 17.