“Honesta fama melior est pecunia” (łac. Dobra opinia jest lepsza od pieniędzy)

Co umiemy i lubimy robić?

Obrót gospodarczy, w szczególności rozumiany przez wszelkie prawne aspekty aktywności podmiotów gospodarczych oraz bytowania na różnych etapach ich formalnego istnienia w obrocie, jest ulubioną dziedziną wiedzy i jednocześnie zajęciem praktycznym preferowanym przez specjalistów wchodzących w skład G5S. Prócz oczywistych kwestii jak zawiązywanie, łączenie, przekształcanie spółek, oraz wygaszanie ich działalności przez likwidację tychże spółek lub innych podmiotów osadzonych w obrocie gospodarczym, specjalistom nieobce są prawno-podatkowe zagadnienia związane z problematyką koncentracji podmiotów gospodarczych (grupy kapitałowe, konsorcja, holdingi, koncerny) czy też inicjatywy zmierzające do przejmowania podmiotów gospodarczych w sposób umówiony, lub czyniony bez wzajemnych ustaleń (tzw. wrogie przejęcia). „Solą ziemi” w istnieniu podmiotów gospodarczych jest prawidłowa księgowość. W dobie zdalnego świadczenia usług, obsługa firm i spółek jest świadczona przez G5S nie tylko podmiotom lokującym się w Małopolsce (Kraków) lecz także czynnym w innych województwach (regionach) kraju. Obsługa biznesu jest możliwa w każdym miejscu jego prowadzenia.

Z obrotem gospodarczym, w sposób nierozerwalny związane są inwestycje. Bez rozsądnego inwestowania nie sposób utrzymać się na rynku pełnym konkurencyjnych podmiotów. Każdy proces inwestycyjny, prócz zabezpieczenia źródeł niezbędnego kapitału inwestycyjnego w środkach finansowych, środkach produkcji, technologii, wkładzie intelektualnym, wykwalifikowanym personelu – wymaga skutecznej ochrony prawno-podatkowej. W tym – prócz przedsiębrania konkretnych czynności prawnych z zachowaniem przynależnych im procedur i formy – warto zatroszczyć się o uprzednie planowanie oraz roztropne doradztwo podatkowe. Na tym polu specjaliści G5S także mieli okazję się sprawdzić, uczestnicząc w procesach inwestycyjnych, niekiedy także wieloetapowych.

W dobie obecnego, nienajlepszego stanu wielu obszarów gospodarki rynkowej, wymuszonego recesją w licznych branżach, członkowie G5S wyspecjalizowali się także w świadczeniu usług ułatwiających lub wręcz umożliwiających dalszą aktywność podmiotom gospodarczym przeżywającym przejściowe lub trwałe kłopoty – organizacyjne lub finansowe. W tym aspekcie, specjaliści G5S oferują pomoc podmiotom mającym problem z wierzycielem – nie tylko przez jednorazowe oddłużanie. Ochrona dłużnika przed jego usunięciem z rynku wiąże się nie tylko z likwidacją długów. To przede wszystkim restrukturyzacja firmy mającej problemy z płynnością finansową – której skutkiem winno być również zapobieżenie podobnym problemom w przyszłości. Przeprowadzenie restrukturyzacji warto powierzyć zewnętrznemu fachowcowi, który nie będąc osobowo czy kapitałowo powiązany z badanym podmiotem lub w inny sposób od niego zależny – obiektywnie oszacuje możliwość wdrożenia realnych czynności naprawczych i zaproponuje najdogodniejszy sposób ich przeprowadzenia.

Nie tylko Oni przekonali się, co umiemy i lubimy robić:

Valeo SEE Sp. z o.o.

Wawel Service Sp. z o.o.

Wojewódzki instalacje Sp. z o.o.

Yanaka Vision Sp. z o.o.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Transbud NH S.A.

Uta Polska Sp. z o.o.

Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Raypath International Sp. z o.o.

Re-Bau Sp. z o.o.

Rieker Polska Sp. z o.o.

Scandia Cosmetics S.A.

Elsta Sp. z o.o.

Malma S.A.

Merloni Termo Sanitari Group

Miraculum S.A.

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.

Chemobudowa S.A.

Christ Sp. z o.o.

Doka Polska Sp. z o.o.