“Otia dant vitia” (łac. Bezczynność prowadzi do złego)

G5S

Grupa Pięciu Specjalistów

Kompleksowa obsługa złożonych przedsięwzięć gospodarczych.

Usługi natury prawno-księgowej dla podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych, osobowych, stowarzyszeń, fundacji, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, indywidualnych przedsiębiorców).

Pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Stosowanie instrumentów ekonomicznych i prawno-podatkowych.

Sprawne działanie

Kraków, małopolska

Skontaktuj się z nami!

biuro@g5s.law

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

12 632 15 67, 509 410 701

Kompleksowa obsługa złożonych przedsięwzięć gospodarczych.

– planowanie i korygowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem obowiązujących przepisów prawa, w tym instytucji prawa podatkowego i instrumentów księgowych,
– zabezpieczenie prawne inwestycji lub innych przedsięwzięć gospodarczych,
– opiniowanie i obsługa prawna biznesplanów,
– doradztwo z zakresu prawno-inwestycyjnego, ekonomicznego oraz wykorzystania instrumentów księgowych,
– umowy w obrocie gospodarczym,
– zabezpieczenie inwestowanego majątku,
– opiniowanie i analizowanie istniejących stanów faktycznych pod kątem sytuacji ekonomicznej i prawno-podatkowej.

Usługi natury prawno-księgowej dla podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych, osobowych, stowarzyszeń, fundacji, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, indywidualnych przedsiębiorców).

– tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych,
– bieżąca obsługa księgowa i podatkowa podmiotów gospodarczych.

Pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

– restrukturyzacja przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
– obsługa upadłości,
– negocjacje i przygotowywanie układów z wierzycielami,
– ochrona wierzycieli,
– stabilizacja i optymalizacja wykorzystania zadłużonego majątku.

Stosowanie instrumentów ekonomicznych i prawno-podatkowych

– obsługa księgowa,
– doradztwo, opinie, opracowania i analizy prawno-podatkowe – w tym w zakresie wartości podmiotów gospodarczych,
– analizy prawno-ekonomiczne w tym w zakresie legalności, zasadności i celowości inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych,
– korzystanie z funduszy unijnych,
– korzystanie z lokalnych i celowych (okresowych) programów pomocowych.

G5S

Nasza specjalizacja

Sposób świadczenia usług

z wykorzystaniem własnego zaplecza biurowo-konferencyjnego, w siedzibie klienta, za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, przez kooperanta w innej lokalizacji, doradztwo prawne na odległość, możliwość korzystania z indywidualnego opiekuna klienta.

Kooperacja specjalistów

możliwość wzajemnej konsultacji między specjalistami w obrębie Grupy, dokooptowanie specjalisty lub specjalistów do usług świadczonych przez członka Grupy lub kompleksowa obsług przedsięwzięć gospodarczych przez Grupę jako zespołu specjalistów.

Pośrednictwo usług

pokrewnych lub prawnych z obszaru kraju i zagranicznych.

Outsourcing pracowniczy

oferta wynajęcia wyspecjalizowanego personelu członków Grupy.

Usługi dodatkowe

przechowywanie i niszczenie dokumentów, depozyty, wywiad gospodarczy, obrót nieruchomościami, szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę umówić się na spotkanie?

Skorzystaj z telefonu lub adresu e-mail. W miarę możności, określ naturę problemu wymagającego pomocy specjalisty. Wówczas zostaniesz do niego skierowany na pierwszym spotkaniu.

Dlaczego na stronie nie ma cennika usług?

Zakres usługi, a w konsekwencji jej cena zależy każdorazowo od sytuacji klienta, sposobu rozwiązania problemu i zaangażowania czasu specjalisty i jego personelu. Gwarantujemy bezpłatną, rzetelną wycenę usługi.

Co powinienem przynieść na pierwsze spotkanie?

Dokumenty związane z problemem powodującym potrzebę kontaktu ze specjalistą oraz własnym statusem prawnym.

Czy jest możliwe zlecenie stałej obsługi?

Tak, realizujemy usługi stałej obsługi prawno-podatkowej i księgowej klienta.

Czy usługa może być wykonywana w siedzibie klienta lub poza miastem Kraków?

Tak, wykonujemy zlecenia w miejscu wskazanym przez klienta w granicach Polski.

NIEWYPŁACALNOŚĆ

USŁUGI PRAWNO-PODATKOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE

USŁUGI PRAWNO-KSIĘGOWE

POSIADASZ JEDEN Z WYŻEJ WYMIENONYCH PROBLEMÓW, ALE NIE WIESZ, Z KIM SIĘ SKONSULTOWAĆ?

Zadzwoń od razu. Na pewno spotkasz się ze specjalistyczną oceną problemu: 12 632 15 67, 509 410 701